Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Recepta na udaną komercjalizację wyników badań

03.01.2022r

Bardzo często słyszymy, że receptą na udaną komercjalizację wyników badań jest dobra strategia. Nie sposób się z tym nie zgodzić, zwłaszcza u progu nowego, 2022 roku. Co jednak z dzisiejszej perspektywy składa się na taką strategię? 

Wydaje się, że w odróżnieniu od poprzednich lat skuteczność strategii komercjalizacji coraz bardziej zależy od możliwości sprawnego połączenia kilku elementów:

  • zaangażowania Twórców i gotowości systematycznego rozwijania opracowanego rozwiązania w kierunku docelowego produktu lub procesu
  • zaangażowania finansowego i zasobowego zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie rozwiązania i wykonania kolejnych, żmudnych etapów prac rozwojowych
  • zaangażowania brokerów, którzy gotowi będą dopracować rozwiązanie i wspierać współpracę Twórców i zespołu wdrożeniowego krok po kroku nie tylko do podpisania umowy komercjalizacji (najczęściej licencji), ale do ukończenia kluczowych etapów prac rozwojowych.

Obecnie ważne jest, aby wszystkie strategia komercjalizacji zakładała współdziałanie wszystkich tych elementów, najlepiej jeszcze na etapie badań (realizacji projektu badawczego). 

Staramy się systematycznie rozwijać narzędzia oraz doskonalić usługi służące do efektywnej diagnozy służącej zbudowaniu skutecznej strategii, jak i weryfikacji założeń w przyjętej strategii. W tym roku coraz większego znaczenia nabiera umiejętne zarządzanie zasobami w kierunku wdrażania wypracowanych rozwiązań. Coraz częściej jest ono elementem projetków badawczych.

Powrót